Berekenend investeren

UntitledTijd om de rekenmachine uit de kast te trekken, want we gaan de theorie van vorige keer wat concreter maken.

Vorige educational Friday constateerden we dat een investering aan de volgende regel zou moeten voldoen:

Kosten <  % eigenaarschap  x verwachte opbrengsten overname x kans dat het bedrijf inderdaad die winst zal maken

Of, in woorden: de kosten die de investering met zich mee brengt moet kleiner zijn dan jouw verwachte winst. Verwachte winst is te berekenen door het percentage te nemen van de verwachte opbrengsten van een overname van het bedrijf, vermenigvuldigt met de kans dat het bedrijf inderdaad die winst zal maken.

Om dit te kunnen berekenen moeten we uiteraar die variabelen wel kunnen vinden.

  1. % eigenaarschap: Dit percentage onderhandel je samen met de ondernemer uit. Terwij je de investering overweegt hebt je allicht al wel toegang tot een voorstel van de ondernemer. Dit voorstel functioneert als het mimimum percentage in je berekeningen. Eventueel zou je dat misschien om hoog kunnen krijgen. Dat is niet altijd een goed idee. Je wilt wel dat de ondernemer eigenaar blijft van het bedrijf en daarom goede prikkels heeft om er hard voor te werken. Let wel op, soms kunnen je aandelen verwateren! (Hier hebben we al eens een education Friday over geschreven, namelijk Dducational Friday 6 “Help, mijn aandelen verwateren”.)
  2. Verwachte opbrengsten overname: In de regel zijn de opbrengsten van een overname een paar jaar aan winst van een bedrijf. Bij start-ups is zo’n vijf jaar EBITA gebruikelijk. Dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat dat voor jouw bedrijf ook geldt. Het is namelijk afhankelijk van groei mogelijkheden en verwachte levensspanne van een bedrijf. Groeit een bedrijf explosief dan kan de waarde snel hoger worden. Om de verwachte winst te achterhalen kun je schattingen van de ondernemer gebruiken. Compenseer voor ondernemersoverschatting door zelf wat voorzichtiger te gaan zitten. Uitgebreidere informatie kun je vinden in Educational Friday 4 ‘Toekomstverwachtingen’.
  3. Kans dat een bedrijf daadwerkelijk winst gaat maken: Hier gaat alles om risico. Hoeveel risico loopt een bedrijf? Er zijn verschillende methodes die je daarvoor kunt gebruiken. Lees bijvoorbeeld Educational Friday 3 “Welke risicoloopt je investering.”
volg ons op