Investeren in jezelf

We hebben het op deze blog gehad over investeren in start-ups en zelfs over investeren in kunst, maar tot nu toe hebben we één van de belangrijkste investeringen overgeslagen: investeren in jezelf.

Je hoort mensen het vaak zeggen, en allicht vind je het cliché, maar een accurater naam zul je niet snel vinden. Op vele manieren werkt investeren in jezelf op precies dezelfde manier als investeren in een bedrijf.
Je bekijkt wat je nodig hebt om een bepaald doel te halen en vervolgens wat het behalen van dat doel je op kunt leveren. Vervolgens weeg je af of dat voldoende is om je investering eruit te halen. Zelfs de dingen die je investeert zijn voor een groot deel hetzelfde; je steekt er tijd, geld en energie in.

Toch zijn mensen vaak minder kritisch op de vraag of ze in zichzelf moeten investeren, en zo ja, hoeveel. Het proces loopt minder formeel en meer emotioneel. Dat is begrijpelijk, je wilt jezelf niet afvragen of je dit wel waard bent. Bovendien is het beoogde doel veel minder tastbaar dan dat van een financiële investering.

Toch zou een wat strakkere controle op je investering je veel op kunnen leveren. In de komende weken zullen we je helpen om een grote Return On Investment te krijgen op je investeringen in jezelf.

Een tipje van de sluier: “If you don’t know where you’re going, you’re unlikely to end up there.” (Forrest Gump). Weet wat je wilt bereiken met de investeringen die je nu in jezelf doet. Begrijp ook de onderliggende redenen van waarom je daar wilt komen. Houd in de gaten of de acties die je nu doet je daar ook gaan brengen en of andere investeringen niet efficiënter zouden zijn. Evalueer ook af en toe of je investering je wel meer oplevert dan het kost, zowel in financiële zin als in emotionele zin.

volg ons op